Organisationer och företag har ett antal lagar, regler, standarder att följa i dagliga verksamhet. Risco har lång erfarenhet av att identifiera vilka krav detta ställer på organisation och teknik. Vi kan stödja er i att identifiera kravbilden och genomföra rätt åtgärder som blir en naturlig och integrerad del av era arbetsprocesser.

Vi har kompetens inom:

  • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • PCI DSS
  • Säkerhetsskyddslagen
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • NIS-direktivet

Andra tjänster som kanske intresserar dig

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Information och data är kritiska tillgångar som behöver skyddas från obehörig åtkomst och förlust. Säker digitalisering och informationshantering kräver ett systematiskt angreppssätt som innefattar människor, processer och IT-resurser. Vi hjälper våra kunder med:...

Teknisk IT-säkerhet

Teknisk IT-säkerhet

Tekniska lösningar och säkerhetsfunktioner måste basera sig på en relevant hotbild, identifierade risker och säkerhetskrav. Risco erbjuder tjänster för att verifiera och validera befintliga och planerade säkerhetslösningar. Vi arbetar med: Säkerhetsgranskningar...

Säkerhet som tjänst

Säkerhet som tjänst

Säkerhetsarbete kräver strategisk och operativ ledning. Riscos konsulter kan stödja er verksamhet, organisation och ledning i rollen som: Informationssäkerhetschef  (CISO) Dataskyddsombud (DPO) Säkerhetschef (CSO) IT-säkerhetschef Riskchef

Kontakta oss