Om Risco

Risco hjälper organisationer att identifiera och hantera risker samt efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal. Vi har lång erfarenhet och är experter inom bland annat ledningssystem, riskhantering, dataskydd (GDPR), kontinuitet, informationssäkerhet och IT-säkerhet.
Våra konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens inom områdena riskhantering, compliance och informationssäkerhet. Vi använder beprövade metoder, standarder och regelverk.

ISO 27001 Lead Implementer

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Diplomerad Risk Manager

ISO 22301 Lead Implementer

Information Systems Security Management Professional (ISSMP)

Kontakta oss